Contact: 0174-513237 Blessurelijn: 06-41827773

Lymfe- en Oedeemtherapie

Oedeemtherapie is voor mensen die last hebben van lymfoedeem. Lymfoedeem is een abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Lymfoedeem kan een gevolg zijn van kanker, bloedvatproblemen, littekens, bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval. Hierdoor kunnen de lymfevaten beschadigen met vochtophopingen als gevolg.

De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht onder meer te stimuleren met oefentherapie, manuele lymfdrainage (een massage techniek), zwachtelen en tapetechnieken die het vochtafvoerend systeem bevordert. Dit zorgt ervoor dat het vocht wordt omgeleid.

Bij oedeemtherapie is geduld een schone zaak. Het duurt even voordat er een blijvend resultaat is bereikt. Als een stabiele situatie is bereikt, kan  er een steunkous worden aangemeten om te voorkomen dat het oedeem weer terugkomt. Het is belangrijk om regelmatig 2 tot 3x per jaar het oedeem en uw steunkous te laten controleren  door de oedeemtherapeut. De oedeemfysiotherapeut zal ook met u bespreken hoe u het beste om kunt gaan met uw oedeem om  toename te voorkomen en hoe u complicaties zoals ernstige infecties in het door oedeem getroffen gebied kan voorkomen.

Oedeemtherapie is voor mensen met aangeboren lymfoedeem of lymfoedeem dat ontstaat na een operatie, bestraling, spataderen of een ongeval, waardoor het gebied rondom de lymfevaten zijn beschadigd. Als u (nog) geen oedeem heeft, maar wel het risico loopt (bijvoorbeeld door een operatie), kan de oedeemfysiotherapeut u informeren en u begeleiden met oefentherapie om het risico op het ontstaan van oedeem zo laag mogelijk te houden. Bewegen speelt een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van oedeem!

Bewegen speelt in alle fase’s van het begeleidingsproces van oedeempatiënten een belangrijke rol. In de nieuwe richtlijn oedeem wordt er een belangrijke plaats aan toegekend, (evidence voor) evenals stimulering/coaching van patiënten een gezond gewicht/gezond beweeggedrag NNGB na te streven.