Contact: 0174-513237 Blessurelijn: 06-41827773

Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapie heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Zij hebben kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een ongeval met als gevolg een heupfractuur.

  • De geriatriefysiotherapeut verbetert uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijkse functioneren.
  • De geriatriefysiotherapeut draagt zorg voor preventie, adviseren en begeleiden van gezinsleden, andere zorgverleners en uw mantelzorger.
  • De geriatriefysiotherapeut begeleidt u verder wanneer u ontslagen wordt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum.
  • De geriatriefysiotherapeut begeleidt en adviseert u wanneer u afhankelijk wordt van hulpmiddelen bijvoorbeeld als u slecht ter been wordt.
  • De geriatriefysiotherapeut geeft informatie over valpreventie.