Contact: 0174-513237 Blessurelijn: 06-41827773

Fysiotherapie

Voor wie

Voor mensen die vragen of klachten hebben over pijn, verminderde kracht, gespannenheid, stijfheid en moeite met bewegen van het lichaam. De problemen hierbij kunnen zich voor doen in het dagelijks leven, op het werk en in sport of hobby.

Wat kunt u verwachten

 

Bij uw eerste bezoek zal er een analyse gemaakt worden van uw gezondheidsprobleem. De conclusie zal met u worden besproken, en een plan van aanpak wordt in overleg opgesteld. Het behandelplan kan bestaan uit het geven van voorlichting, het begeleiden van bewegingen, oefeningen, massage en aanvullend het toepassen van apparatuur.

Door wie

Door fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij AdFysio De Lier. Onze fysiotherapeuten hebben zich op diverse gebieden gespecialiseerd, waardoor er een brede deskundigheid aanwezig is.

Lees meer over:                      Kinderfysiotherapie | Manuele therapie | Lymf- en Oedeem therapie | sportfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Voor wie

Kinderfysiotherapie is voor iedereen van 0 tot en met 16 jaar met een vraag over de motorische ontwikkeling of een probleem in het bewegend functioneren.

Bij zuigelingen kunnen dit vragen zijn over een voorkeurshouding, afgeplatte schedel (plagiocephalie), veel huilen, overstrekken, aangeboren afwijkingen of syndromen. Bij peuters kunnen dit kinderen zijn die angstig zijn, veel struikelen of op hun tenen lopen. Bij schoolgaande kinderen kunnen dit problemen zijn met de grove motoriek (rennen, springen, huppelen) of de fijne motoriek (knippen, tekenen of schrijven).

Ook kunt u bij ons terecht met vragen over:

  • Houdingsproblemen (scoliose/ kyfose).
  • Gewrichtsklachten (hypermobiliteit/ jeugdreuma).
  • Kinderen met problemen in de zintuiglijke prikkelverwerking of sensorische integratie.
  • Longproblematiek (astma/ cystic fibroses).
  • Incontinentie problemen.
  • Coördinatie problemen (DCD).
  • Problemen met spierspanning (cerebrale parese).

Voor een eerste afspraak is een verwijzing door de dokter niet meer noodzakelijk. Wij zullen eerst een screening uitvoeren en indien nodig met de huisarts overleggen.

Wat kunt u verwachten

 

Wanneer u een afspraak heeft met de kinderfysiotherapeut zal het eerste consult bestaan uit een vraaggesprek, een anamnese. Hierbij wordt uw hulpvraag in kaart gebracht. Dit wordt gevolgd door een uitgebreid kinderfysiotherapeutisch onderzoek. Het onderzoek zal spelenderwijs worden uitgevoerd worden en worden ondersteund door het gebruik van meetinstrumenten en gestandaardiseerde motorische testen.

Na afloop van het onderzoek worden de bevindingen met u doorgesproken, wordt een advies en, in overleg met u, een behandelplan opgesteld.

Wij stellen doelmatigheid en cliënt-tevredenheid centraal in ons beleid. Wij streven voortdurend naar het aanbieden van goede hoogwaardige kinderfysiotherapie. Wij werken volgens de richtlijnen van het KNGF en huidige wetenschappelijke inzichten.

Door wie

De kinderfysiotherapeuten van AdFysio De Lier zijn:

  • Linda Berger – Master Kinderfysiotherapeut
  • Pauline van den Boogaard – Kinderfysiotherapeut en therapeut sensorische integratie therapie

Beide therapeuten staan geregistreerd in het specialisten register van de Nederlandse Vereniging Kinderfysiotherapie (NVFK).

Manuele therapie

Voor wie

Manuele therapie is bedoeld voor mensen die klachten of vragen hebben met betrekking tot de wervelkolom. De klachten kunnen gaan over pijn, verminderde kracht, gespannenheid, stijfheid en moeite met bewegen. De problemen kunnen zich voor doen in het dagelijks leven; op het werk, bij de sport of hobby.

Wat kunt u verwachten

 

Het doel van manuele therapie is het beter laten functioneren van de gewrichten en spieren. Hierdoor worden houdingen en bewegingen van je lichaam verbeterd. De manueel therapeut gebruikt hierbij een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Bij het eerste bezoek wordt door middel van een onderzoek een analyse gemaakt van uw gezondheidsprobleem. Onderzoek van de wervelkolom staat hierin centraal. Gewrichten en spieren van de wervelkolom krijgen extra aandacht. De behandeling bestaat uit specifieke mobilisaties en oefeningen voor de wervelkolom om beperkingen op te heffen. Tijdens de behandeling kan o.a. de techniek genaamd ‘manipulatie’ worden gebruikt. Door wie De analyse zal worden uitgevoerd door manueel therapeuten.

Door wie

De manueel therapeuten bij AdFysio zijn: Alfred van der Marel en Guido van der Most.

Oedeem therapie / Lymfe drainage

 

Voor wie

Voor mensen die vragen of klachten hebben met betrekking tot een dik been of een dikke arm of ander deel van het lichaam ten gevolge van een stoornis in de lymfecirculatie of bloedcirculatie. De stoornis in de circulatie kan ontstaan door een operatie, (bijvoorbeeld bij borstkanker), radiotherapie, chemotherapie of na een trauma. De klachten die hierbij kunnen ontstaan zijn: een zwaar en/of vermoeid gevoel, pijn, stijfheid van gewricht(en) en beperking bij het bewegen. Tevens kunnen er huidafwijkingen en infecties aanwezig zijn.

Wat kunt u verwachten

 

Doordat genezen van lymfoedeem niet mogelijk is zal de behandeling zich richten op het terugdringen of niet verder doen toenemen van het oedeem. Hiervoor zijn er verschillende behandelvormen zoals: manuele lymfdrainage, ademhalingstherapie, oefentherapie, bandageren, lymfetaping. Indien nodig wordt het resultaat van de behandeling onderhouden door een therapeutische elastische kous. Adviezen over houding en beweging en voorlichting zijn belangrijk om het oedeem niet te laten toenemen. Dit alles leidt tot beter dagelijks functioneren.

Door wie

De behandeling wordt gegeven door een gespecialiseerde fysiotherapeut die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie. Binnen AdFysio De Lier wordt dit door Conny Zeestraten gedaan

Sportfysiotherapie

Voor wie

Voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. Of voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten. Tevens voor mensen die bijvoorbeeld de marathon willen lopen en niet goed weten hoe ze zich zonder blessures kunnen voorbereiden. Ook voor mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen, hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogramma’s zijn voor u geschikt? Ook als u een chronische ziekte of handicap heeft?

Wat kunt u verwachten

 

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wil zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wil blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.
Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij of zij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij of zij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.
Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij of zij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij of zij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.
Preventie is voor de sportfysiotherapeut nummer één.
Binnen AdFysio werken wij middels de REHABOOM – methodiek, een stroomschema sportrevalidatie, waarmee we zichtbaar stap voor stap de belastbaarheid vergroten. De cliënt heeft hiermee duidelijk inzicht in zijn/haar herstelproces.
Bovenstaande wordt versterkt door de uitstekende begeleiding van diverse sportspecifieke trainingsgroepen die ondersteunend fysieke training ondergaan binnen ons centrum.
AdFysio beschikt over een grote, moderne trainingsruimte en heeft de beschikking over diverse sportvelden (gras/kunstgras). Daarnaast is er een specifiek sportspreekuur om de maandag en een directe lijn voor sporters met blessures (7dgn. per week bereikbaar).
AdFysio, Centrum voor Fysiotherapie en Beweging heeft samenwerkingsverbanden met o.a. Sparta Rotterdam, VELO Wateringen, vv LYRA, vv Maasdijk en Zwemvereniging Dijkglas. Daarnaast worden diverse (top)sporters individueel begeleid op het gebied van fysieke training en blessurepreventie.

 

Door wie

De sportfysiotherapeuten bij AdFysio zijn: Maurice van Veldhooven en Bart Holierhoek.