Contact: 0174-513237 Blessurelijn: 06-41827773

Bedrijven

ARBEIDSZORG

Eén van de verschillende specialisaties van AdFysio betreft de arbeids gespecialiseerde fysiotherapie. Sinds 30 juli 2013 hebben AdFysio en Flynth Arbeidszorg de gezonde wederzijdse ‘klik’ omgezet in een samenwerkingsverband. Welke toegevoegde waarde heeft deze samenwerking voor u als ondernemer?

Interventie: wanneer een medewerker zich ziek meldt met pijn, verminderde kracht, stijfheid of moeite met bewegen, wordt er snel geschakeld voor de juiste diagnostiek en een passend behandelplan. Waar nodig wordt dit multi-disciplinair opgepakt, in goed overleg met alle partijen: werknemer, werkgever, maar ook zorgverzekeraars en dienstverleners.

Sleutelwoorden in dit traject zijn snelheid en goede communicatie, resulterend in een zo spoedig mogelijk herstel van de medewerker en terugkeer op de werkvloer. Iets waar zowel werkgever als werknemer bij zijn gebaat.

Als een werknemers geblesseerd raakt, kost herstel geld, geduld en tijd. Hetzelfde geldt voor medewerkers van een bedrijf op het moment dat zij onverhoopt uitvallen. Een werkgever wil hen liefst zo snel mogelijk terugzien in het arbeidsproces. AdFysio Arbeidszorg biedt een  effectieve benadering.

Bij uitval uit het arbeidsproces kunt u met een snelle interventie, die zich concreet richt op de oorzaak van de uitval, slepend lange trajecten voorkomen. Direct naar de kern en weer aan het werk, dat is de gedachte van AdFysio Arbeidszorg! Een gedachte die werkt!

Onze medewerkers hebben jarenlang ervaring en zijn specialistisch opgeleid op de diverse deelgebieden binnen de fysiotherapie. Elementen die daar hun effect bewezen hebben, hebben wij aangepast aan de omstandigheden en mogelijkheden op het werk. Zodra een medewerker zich ziek meldt, biedt AdFysio, Centrum voor Fysiotherapie en Beweging een effectieve verzuimaanpak. Die is snel en efficiënt, omdat alle disciplines onder één dak samenwerken.

Boven herstelbehandeling geeft AdFysio Arbeidszorg de voorkeur aan maatregelen die verzuim voorkomen. Een tevreden medewerker van wie de gezondheid deskundig begeleid en gestimuleerd wordt, zal zich in de regel niet snel ziek hoeven melden.

BEDRIJFSTRAINING

Minder verzuim door sportende werknemer

Het is in het belang van ondernemers dat hun werknemers fit zijn! Bij AdFysio, Centrum voor Fysiotherapie en Beweging bestaat de mogelijkheid voor bedrijven om hun werknemers tegen gunstige voorwaarden te laten sporten. Sporten levert een grote bijdrage aan de gezondheid van de mens en heeft daardoor een positief effect op het terugdringen van ziekteverzuim en de ziektekosten. Bovendien is bedrijfsfitness sinds kort ook belastingtechnisch gezien aantrekkelijk omdat uw werknemers buiten werktijd belastingvrij kunnen sporten.

DE MENS CENTRAAL

AdFysio bedrijfstraining verhoogt de belastbaarheid en gebeurt bij AdFysio onder deskundige begeleiding. Iedereen is welkom om te komen trainen d.m.v. een abonnement. Door een gespecialiseerde sportfysiotherapeut wordt er na een intake en conditietest een trainingsschema op maat gemaakt. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het persoonlijk contact en nauwkeurig nagezien op de regelmatig aanwezigheid en uitvoering van het trainingsprogramma.

BELASTINGDIENST

Het aanbieden van bedrijfsfitness binnen werktijd wordt door de belastingdienst niet als belastbaar loon aangemerkt. De deelname moet dan wel openstaan voor 90% of meer van alle werknemers. Als voorwaarde moet er dan wel een overeenkomst zijn gesloten met ons centrum. Op de achterzijde vindt u ons contract bedrijfstrainingen.

ORGANISATIE EN EIGEN BIJDRAGE

AdFysio declareert vooraf per jaar of per kwartaal. Het bedrijf moet zelf zijn/haar werknemers informeren en enthousiasmeren voor de bedrijfstraining. Natuurlijk kunnen wij hier ook een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door een informatieve presentatie aan uw medewerkers. Het is belangrijk om het belang te onderstrepen van deelname aan het sporten voor zowel de werknemer zelf, als voor de werkgever. De meeste bedrijven vragen aan hun personeel een eigen bijdrage van € 15,– per maand. Dit wordt via hun salaris verrekend. Per half jaar krijgt u een presentielijst toegestuurd van uw werknemers.